Årsmöte 2023

Årsmöte för JHSF kommer även i år att ske digitalt. Onsdagen den 22/3 kl 19.00 via Teams. 

Handlingar hittar du här.

Anmälan till möte senast 21/3 till info@jamtskytte.se. Ange vilken förening du representerar.
Ev Motioner, nominering av Årets Skytt oavsett gren samt nominering till Gevärssektionens Ungdomsstipendium samt Förtjänstmedaljer 
Ska vara styrelsen tillhanda via info@jamtskytte.se senast 8/3.
Handlingar till Årsmötet kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast 14/3. 
Jonas Kalen 23-02-23