GP Doha (lerduva)

Startdatum: 24-02-25 00:00

Slutdatum: 24-03-03 00:00

GP-tävling i skeet och trap.