Digitala föreläsningar i idrottspsykolog

Utbildning

Startdatum: 2024-02-07

Slutdatum: 2024-03-19

SvSF bjuder in till digitala föreläsningar i idrottspsykologi med Andreas Claeson, idrottspsykologisk rådgivare.