Är du rädd eller beredd när krisen kommer? MSB ger ungdomar kunskap

Utställningen Rädd eller beredd har nått Umeå och Maja Beskowgymnasiet. Det är ett informationsprojekt  från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i samarbete med Statens Försvarshistoriska Muséer och Riksantikvarieämbetet, som vänder sig till gymnasieungdomar. 

 

DENNA ARTIKEL PUBLICERAS PÅ SKYTTESPORT.SE I SAMARBETE MED MSB 

Vid Maja Beskowgymnasiet står utställningen i en ombyggd container på 40 kvadratmeter. Den är välkomnande med varma röda väggar och punktbelysning. Där finns fyra stationer som ungdomarna går runt till, de lyssnar och är med, de ska svara på frågor som ställs. Samtidigt, i ett klassrum inne på gymnasiet pågår en lektion om krisberedskap och om det totalförsvar vi har i Sverige. Där lärs grunderna ut, både här ochi utställningenbygger informationen på broschyren Om krisen eller kriget kommer som MSB skickade till alla hushåll i Sverige 2018.

Det är flerainformatörer som jobbar med Rädd eller beredd. Alla har rekryterats och utbildats särskilt för uppgiften i ett särskilt uppdrag från MSB till de frivilliga försvarsorganisationerna. Informatörerna jobbar i par, och på Maja Beskowgymnasiet står Anna Andersson från Civilförsvarsförbundet tillsammans med Eva Nilsson från Svenska Brukshundsklubben för den information som ska ge ungdomarna grundläggande kunskaper om kris och totalförsvar. Vi följer Anna, först i utställningen och sedan i klassrummet.

MSB Rädd eller beredd
Inne i utställningen samlar Anna ungdomarna.
- Ni kommer att få prova på fyra stationer, säger hon. 
Det är sex ungdomar och det här är något annorlunda från deras vanliga skoldag. 45 minuter kris där de kommer att vara med och svara på frågor och reagera på påståenden om hur de ska klara en kris. Passet drar i gång. Ungdomarna går två och två till stationerna. På väggarnas fönster spelas dåligt väder upp. Det regnar, blåser och träd böjer sig. Ljudet av blåsten går ut i högtalare. Vi får en känsla av kris.

Vid en av stationerna står en radio av 50-talssnitt. Där rattar en av ungdomarna, Sebastian, in P4.  Det raspar när han vrider ratten. Han hittar P4 och det är sändningsledningen på Sveriges Radio som ger ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten. En byggnad står i brand i västra Ersboda, kraftig rökutveckling. Sebastian lyssnar, nu vet han vad ett VMA är. Han vänder sig mot en skärm med nyhetssajter och med nyheter, några riktiga, andra med desinformation. Han trycker på ”rätt” eller ”fel”.

Rädd eller Beredd MSB
Vid en station spelas berättelser upp. De som berättar har varit med och agerat vid större kriser. Vid nästa ska Sebastian och hans kompisar agera, vid olika scenarier ska de bestämma sig för vad de ska göra när vardagen påverkas av en kris.
- Då roterar vi, säger Anna.

Blåsten utanför fönstren och i högtalarna är nu storm. Regnet forsar ner på fönstren. Sebastian och hans kompis går till fjärde och sista stationen. Där ska han välja klotsar, märkta med saker som är bra att ha hemma vid en kris. Det blåser nu orkan utanför utställningens fönster. Trots att det är digitala är simuleringen skickligt genomförd och det känns verkligt. Det är en del av den pedagogiska tanken med utställningen. 

När utställningspasset är över går Anna och ungdomarna in till klassrummet. Passet börjar med broschyren Om krisen eller kriget kommer.
- Vi behöver förbereda oss innan något händer, säger Anna. 
Passet och hela projektet handlar om att ge ungdomar mer kunskap om beredskap, vad de själva förväntas göra och vad civila myndigheter och Försvarsmakten kommer att göra vid en kris, eller i yttersta fall krig. Anna fortsätter med vad som kan hända i lokalt, här i Umeå, vad som kan starta en kris, vad som är bra att ha hemma, att alla är delar av totalförsvaret, att alla kan göra något, om plikt. Anna tycker att det är roligt att informera. I Civilförsvarsförbundet jobbar hon med frivilliga resursgrupper. Hon fick ett samtal med frågan om hon ville vara med i Rädd eller beredd och det ville hon.

Ser du utmaningar med att informera gymnasieungdomar?
- Det är klart att det finns. Men det gäller att visa intresse själv, att få i gång ungdomarna, att själv ställa frågor, att säga något starkt, säger Anna.

För mer info
msb.se - Rädd eller beredd

Läs mer om Svenska Skyttesportförbundets roll som Frivillig Försvarsorganisation (FFO) 


Text och foto: Per Lunqe

Richard Gardt 23-03-14