Översyn utbildningar och två nya på gång

Upplägget för våra utbildningar har nu fått en översyn och vi har även påbörjat arbetet med att ta fram två nya utbildningar, en för skjutledare och en för instruktörer.

Vid årsmötet 2022 togs beslut om att nya föreningar som vill ansluta sig till SvSF ska ha godkänd instruktör. Beslutet ledde till en översyn av våra utbildningar i och med att SvSF behöver erbjuda utbildning för instruktörer. Då instruktörer även behöver leda skjutning på ett säkert sätt tidigarelades arbetet med att ta fram en skjutledarutbildning.

 

Översyn av upplägget för våra utbildningar

Översynen resulterade i att den tidigare ledar- och tränarstegen nu ersätts av en överblicksbild över våra utbildningar och hur de bygger på varandra, som tidigare förväntas deltagaren ha de kunskapar som gås igenom i de föregående utbildningarna.

Skyttetkortet som är vår grundläggande säkerhets- och introduktionsutbildning rekommenderas för alla medlemmar över 15 år. Därför kommer Skyttekortet få större betydelse och numera krävas för att kunna gå vidare till ledar- och tränarutbildningarna*.

Introduktionsutbildningarna byter nu namn till Ny i skytte. Ny i skytte är fortfarande fristående och riktar sig till helt nya inom Skyttesport eller de som vill lära sig mer om andra sektioner och grenar.

 

Skjutledar- och instruktörsutbildningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram de nya utbildningarna för skjutledare och instruktörer. Utbildningarna erbjuds alla föreningar för att de ska vara trygga i sin roll som verksamhetsutövare, för föreningar som vill ansluta sig till SvSF är utbildningarna ett krav. Båda utbildningarna kommer vara digitala och genomföras i Utbildningsportalen.

 

Skjutledare

Skjutledaren ansvarar för att leda skjutning på ett säkert sätt för utövare, åskådare och allmänhet.

Som skjutledare ingår också att ha Skyttekort och grundläggande kunskaper om vår organisation (Steg 1-utbildningen).

Läs mer om Skjutledarutbildningen

 

Instruktör

Instruktörerna har ett utökat ansvar för säkerheten bland föreningens nya medlemmar då de tar emot och instruerar dem i säker vapenhantering och skjutsäkerhet.

I rollen som instruktör ingår också att ha Skyttekort, grundläggande kunskaper om vår organisation (Steg 1-utbildningen) samt att agera som skjutledare för flera skyttar.

Läs mer om Instruktörsutbildningen

 

*Steg 1 öppnas automatiskt för alla som genomfört en Skyttekortsutbildning i Utbildningsportalen. Om du har tagit Skyttekortet tillsammans med en examinator går det bra att kontakta kansliet för att få Skyttekortet godkänt även i Utbildningsportalen. Innan ni kontaktar kansliet krävs att ni skapat ett konto i Utbildningsportalen. Vi rekommenderar ändå att ni gör Skyttekortet igen då det har skett många uppdateringar i materialet senaste tiden.


Eric Wallberg 22-11-10