Arbetsmöte med Gevärssektionen

Fredag-lördag 29-30/9 genomfördes Gevärssektionens arbetsmöte med Verksamhetsplan 2024, stomprogram 2024 med tillhörande tävlingsplanering 2024—2027 på Vrigstad värdshus i Småland.

Bildtext: Gänget som var församlade i Vrigstad (övre fr v): Paul Larm (juniorledare), Mats Eriksson (förbundskapten), Amanda Berglund och Anna Grönlund (unga ledamöter) samt Mikael Svensson (ordförande). Nedre raden fr v: Lars Lennartsson (grenledare Kpist/AK), Lolo Ramsing (grenledare korthåll) och Emma Wallerström (sekreterare). FOTO: Jonas Edman

Fredagskvällen inleddes med att förbundschefen Jonas Edman redogjorde för aktuellt inom förbundet, däribland det nya tävlingsadministrativa programmet SkytteTA.

Desto större utrymme av fredagskvällen ägnades åt en workshop kring organisationsarbetet inom förbundet, där sektionerna nu blandas in alltmer, med en fortsättning i samband med Skytteforum i november.

Jonas Edman tillsammans med sektionens sekreterare Emma Wallerström höll i passet där såväl stora som små frågor behandlades. Kontentan var att den senast skissen på kommittéer och sub-kommittér sågs som intressant. Vi börjar nu bli lite mer konkreta. Jonas hade dessutom en rad frågor, som han ville testa av gentemot våra funktionärer, inte minst våra unga ledamöter Amanda och Anna.

Verksamhetsplan 2024

Lördagen inleddes med att Emma gjorde en återkoppling över hur vi hade lyckats eller ej lyckats uppfylla våra mål i 2023 års verksamhetsplan. Några punkter återstår dock under 2023.

En ny verksamhetsplan för 2024 togs fram, där fokusområdena blev dels utbildning med ett antal aktiviteter samt organisationsarbetet, där vårt mål är att allt det vi gör idag också ska hanteras på ett bra sätt i framtiden.

Tävlingskalender 2024—2027

Undertecknad tog över stafettpinnen och ledde arbetet med att uppdatera tävlingskalendern dels till stomprogram 2024 och dels till den mer långsiktiga planen 2024—2027.

I några fall har vi arrangörer alla de fyra åren i perioden, men i några andra grenar ligger utmaningen i att få till bra evenemang till 2024. Tänkbara arrangörer är tillfrågade i samtliga fall, men några luckor med datum och platser återstår att fylla inom det närmaste.

Stomprogram framgår av separat nyhet.

Nybörjarläger unga för unga

Parallellt med ovanstående hade Paul Larm tillsammans med de unga ledamöterna Amanda Berglund och Anna Grönlund ett planeringsarbete av läger till luftgevärssäsongen 2023/2024, där ett läger i södra Sverige och ett läger i norra Sverige planeras till vårens luftsäsong. Tankar finns även på uppföljningsläger hösten 2024.

Landslaget

Förbundskaptenen Mats Eriksson, som tillsammans med juniorledaren Paul Larm, är adjungerade till styrelsen, summerade det framgångsrika landslagsåret 2023 och presenterade vidare hur arbetet med träningsläger och förberedelser inför mästerskapen 2024 – Luft-EM i Györ, Krut-EM i Osijek, JNM i Danmark och JVM i Lima (Peru) med flera tävlingar fortgår.

Styrelsemöte lördag eftermiddag

Lördagen avslutades med styrelsemöte enligt vår standarddagordning. Evenemangen sedan föregående möte – Korthållslandskampen, NM 6,5, Kpist-SM och nationella JSM – avrapporterades av våra representanter på respektive mästerskap.

Kassören Sven Johansson medverkade via länk och redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att vi inte överskrider några budgetposter ännu så länge.

Beslut ingående i helgens arbetsblock inordnades i protokollet, varpå ett antal mindre frågor avhandlades under punkten övrigt.

Gevärssektionens verksamhetsplan 2024 sänds in till förbundsstyrelsen för hanteringen vid möte 11/10. Vid samma möte delas budgetdirektiven ut, varefter budgetförslag ska sammanställas innan möten i samband med Skytteforum i november.

Helgens möte genomfördes i god anda och det var genomgående högt i tak och nära till skratt, vilket kan behövas inför det tuffa hybridåret 2024.

Text: Mikael Svensson

Mikael Svensson 23-09-30