Årsmöte gevärssektionen

I samband med Skyttiadens riksfinal genomför Gevärssektionen sitt årsmöte som ett hybridmöte 9/3 klockan 17:30. På plats i Marks skyttecenter eller digitalt. UPPDATERAD - med valberedningens förslag och granskningsrapport.

Nedan finner ni handlingar till årsmötet

Dagordning Årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse.2023 3

Resultatbilaga 2023 2

Gevär Verksamhetsplan 2024 Fastställd Av FS

Budget 2024 Gevär Fastställd Av FS

Motionssvar Motion 1 till 4

1. Motion Till Svenska Skyttesportförbundet Att Förbättra Möjligheten Till Kompetens

2. Motion Till Svenska Skyttesportförbundet Att Ändra Alternativt Mästerskapsprogram Vid SM Regel 8

3. Motion Till Svenska Skyttesportförbundet Ta Bort 1 Minut Kvar.

4. Motion Till Gevärssektionens Årsmöte 2024

 

Fullmakt Årsmöte 2024

 

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR SVENSKA SKYTTESPORTSFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION

Undertecknade som fått i uppdrag att granska Gevärssektionens verksamhet under

verksamhetsåret 2023 får härmed avge följande rapport.

Vi har granskat verksamheten genom att närvara vid tävlingar och styrelsemöte samt

löpande tagit del av styrelseprotokoll. Vi har genom samtal med ledare och skyttar i landet

fått uppfattningen om vad de anser om genomförandet av verksamheten.

Vi har efter denna granskning funnit att styrelsen har fullgjort sina plikter och åtaganden på

ett fullgott sätt.

Vi tillstyrker därför att Gevärssektionens verksamhet för 2023 godkänns.

Vindeln 20240306

Veronika Rosendahl. B-O Hägglund. Thomas Johansson. P-O Söderlund

 

Valberedningens förslag:

Ordförande för årsmötet – Bo Ohlsson

Ordförande 1 år – Mikael Svensson (omval)

Unga ledamöter 1 år – Anna Grönlund och Amanda Berglund (omval)

Fyra ledamöter 2 år – Lars Lennartsson, Emma Wallerström, Lolo Ramsing (omval) samt Johan Berken (nyval)

Valda till 2025 – Patrik Hjortskull, Sven Johansson, Marie Jannesson, Marcus Ohlsson.

Valberedningen: Veronica Rosendahl, B-O Hägglund, P-O Söderlund, Thomas Johansson (samtliga står till förfogande för kommande period).

 

Mikael Svensson 24-02-05