Inbjudan: Digital C-domarutbildning Gevär och Pistol

Gevär- och Pistolsektionen bjuder in till digitala utbildningar för nationell C-domarlicens i ISSF-reglementen. Utbildningen erbjuds genom två kurser under februari och mars via mötesverktyget Zoom.

Nivå och omfattning: Efter godkänd utbildning erhåller deltagarna nationell C-domarlicens i ISSF-grenarna för Gevär eller Pistol. Det innebär att du kan verka i jury för rankingtävlingar samt bli duktig funktionär i stort på tävlingar. För dig som skytt får du också en bredare insyn i det regelverk som styr skyttesporten.

Syfte: Utbilda tävlingsfunktionärer samt höja kunskapsnivån inom sportskytte.

Plats: Digitala mötesverktyget Zoom, en länk till utbildningen med instruktioner kommer skickas ut till de som anmäler sig och har gjort inlämningsuppgift i tid.

Tid: 

Kurs 1 genomförs i februari vid dessa tillfällen:

 • Tillfälle 1: Måndag 5:e
 • Tillfälle 2: Onsdag 7:e
 • Tillfälle 3 Gevär (grenspecifik): Måndag 12:e
 • Tillfälle 3 Pistol (grenspecifik): Onsdag 14:e
 • Tillfälle 4 Examination: Måndag 19:e

 

Kurs 2 genomförs i mars vid dessa tillfällen:

 • Tillfälle 1: Måndag 4:e
 • Tillfälle 2: Onsdag 6:e
 • Tillfälle 3 Gevär (grenspecifik): Måndag 11:e
 • Tillfälle 3 Pistol (grenspecifik): Onsdag 13:e
 • Tillfälle 4 Examination: Måndag 18:e

Alla tillfällen är kl. 18:00 – 21:00.

Deltagande krävs vid samtliga tillfällen samt klara poänggräns på prov för godkänt resultat.

Anmälan: Senast fredag 19:e januari (kurs 1) respektive senast torsdag 22:e februari (kurs 2).

Anmälan kurs 1

Anmälan kurs 2

Prov: Mellan tillfälle 1, 2 och 3 ska prov göras som ska vara klart kl. 18 dagen före nästa kurstillfälle.

Pris: Utbildningen är kostnadsfri.

Förberedelser: 

 1. För att kunna anmäla dig, ska du ha skyttekort samt ha genomgått SvSF:s Steg 1 Ledarutbildning med godkänt resultat.
 2. Du ska ha läst relevanta delar av ISSF reglemente kap 6 (allmänt), kap 7 (gevär) eller kap 8 (pistol). Under utbildningen ska du ha tillgång till reglementena för att snabbt hitta i dom. Se senaste utgåva: skyttesport.se/taevlingsverksamhet/reglementen/
 3. En dryg vecka före utbildningen kommer du få uppgifter att lösa skriftligt inför första tillfället. Meningen är att du ska få en första inblick i hur regelverket är uppbyggt. Svar ska vara insänt
  18 Söndag före första kurstillfället.
 4. Under utbildningen måste du ha tillgång till en dator med Zoom, se https://zoom.us/ 
  Bilder som visas kräver minst 14” skärm. 
  Zoom fungerar bäst om du laddar ner och installerar programvaran även om inloggning via webbgränssnitt kan användas.

Övrigt: Föreläsningarna kommer eventuellt att spelas in för att eventuellt användas senare i utbildningssyfte.

Frågor: Frågor skickas till domare@skyttesport.se

Varmt välkomna till utbildningen!

Eric Wallberg 24-01-08