Styrelse

Styrelsen i StSF efter årsmötet 2024-03-21 samt efter adjungering av ledamot för lerduva/viltmål 2024-04-28.

Ordförande Johan Berken

ordforande@stockholmsskytte.se

Kassör Inger Blockmar

kassor@stockholmsskytte.se

Sekreterare Gösta Dahlberg

sekreterare@stockholmsskytte.se 

Utbildning Patrik Johansson  utbildning@stockholmsskytte.se
Ungdom
Niklas Sternbrink

ungdom@stockholmsskytte.se

Gevärsansvarig 

Lennart Pree

gevar@stockholmsskytte.se

Pistolsektionen Sara Nordgren

pistol@stockholmsskytte.se

Lerduva-Viltmål  Aram Galestian

 lerduva-viltmal@stockholmsskytte.se

     
GDPR-ansvarig  Johan Berken  gdpr@stockholmsskytte.se 

 

Valberedningen

Lars Berken, sammankallande (vald av årsmötet) mejl lars@berken.org 

Mikael Nilsson, (vald av årsmötet och gevär) mejl mtec041@gmail.com 

Sofia Rosberg (utsedd av ungdom) mejl hundborste@gmail.com 

Peter Wengström (utsedd av pistol) lurvlund@gmail.com  

 

Senast uppdaterad: 24-05-01