Styrelse och organisation

Styrelsen

Ordförande Carl-Henrik Gilljam ordforande@upplandsskytte.se
Vice ordförande Vakant  
Sekreterare Camilla Grydén sekreterare@upplandsskytte.se
Kassör Magnus Hurulund kassor@upplandsskytte.se 
Ledarmot Maria Lundgren  
Ledarmot Bengt Myrberg  
     

Ansvarig - Lerduve och
viltmålssektionens 

Carl-Henrik Gilljam lerduvor-viltmal@upplandsskytte.se
Ansvarig - Gevärssektionens  Bengt Myrberg gevar@upplandsskytte.se
     
Webbmaster Maria Lundgren webmaster@upplandsskytte.se

Valberedning

Ordförande Henrik Hjortzberg  
Ledamot Vakant  
Ledamot Vakant  
Ledamot Vakant  

Revisorer

Revisor Leonard Jansson  
Revisor Torvald Andersson  
Revisorssuppleant Kjell Lind  
Senast uppdaterad: 24-05-09