Regeluppdateringar

Vi har gjort några ändringar i reglementena för Engelsk Sporting, Compak Sporting och Nordisk trap. De ändrade upplagorna finns för nedladdning på hemsidan under Tävlingsverksamhet / Regler-grenspecifika.

För Engelsk Sporting har reglerna anpassats till de regler som används internationellt (CPSA) bl.a. definitionen av skottdubblé och halvdubblé. Dessutom har dispositionen ändrats för bättre tydlighet och många regler har fått ny numrering.

För Compak Sporting har det tillkommit en regel som reglerar hur många gånger man får träffa båda duvorna i en dubblé med ett skott.

I reglerna för Nordisk trap har definitionen för kolvhöjd anpassats till ISSF:s regler.

Lars-Eric Söderberg 24-02-26