Inbjudan: Informationsträff banbesiktning

Svenska Skyttesportförbund inbjuder föreningar som under året behöver besikta sin skjutbana eller vill lära sig mer om ämnet till en digital informationsträff.

Hur blir föreningens bana besiktad? Vem har ansvaret för att boka besiktning och hur ofta ska banan besiktas? Det är föreningens ansvar att ta initiativ och boka besiktning och besiktningen ska ske minst vart femte år. Efter en godkänd besiktning får banan ett skjuttillstånd, alternativt ett åläggande att rätta till vissa brister eller, i värsta fall, ett skjutförbud. Vill du lära dig mer om besiktning av skjutbana och/eller är det dags för er bana att besiktas? Läs mer om informationsträffen och anmäl dig.

https://www.skyttesport.se/nyheter/nyhetslista-svsf/inbjudan-informationstraeff-banbesiktning/

Patrik Johansson 24-01-30