Finaler i ISSF-grenar

ISSF regelverk vid JSM/SM-finaler 2023

Under 2022 avvaktade vi och höll oss till de gamla finalprogrammen eftersom regelverken ändrades efter nästa varje mästerskap eller världscup.

Nu verkar regeländrandet ha stabiliserats och vid såväl Swedish Cup 2023 som de svenska mästerskapen kommer vi att jobba strikt efter gällande internationella regelverk. Detta enligt sektionsbeslut i november.

Mikael Svensson 22-12-18