Gevärssektionens årsmöte 2023

Gevärssektionen och valberedningen informerar inför årsmötet lördagen 11 mars preliminärt kl 18.00 som blir hybrid, dels fysiskt i samband med Skyttiaden i Linköping och dels digitalt.

Valberedningen har satt igång sitt arbete och vill ha in kandidatförslag senast 11 februari till sammankallande Bert-Ove Hägglund, mail: bo@byggochmurartjanst.se

Gevärssektionen utlyser årsmötet till lördagen den 11 mars med planerat klockslag 18.00, då mötet äger rum i samband med Skyttiadens riksfinal i Linköping.

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan c:a en månad före årsmötet, riktmärke 11 februari.

Motioner till årsmötet skickas till mail: svsf.gevar@gmail.com senast den 15 januari, enligt SvSF stadgar.

Anmälan för digital medverkan skickas till mail: svsf.gevar@gmail.com i spannet 8 februari - 8 mars, så att vi kan distribuera möteslänk. De som deltager på plats behöver inte föranmäla. Fullmakt läggs ut tillsammans med övriga möteshandlingar.

Väl mött!

Gevärssektionen gm Mikael Svensson

Valberedningen gm Bert-Ove Hägglund

Richard Gardt 23-01-09