ISSF-landslagen

På förekommen anledning vill vi informera om vilka landslag som sorterar vart i SvSF organisation.

ISSF-landslagen i OS-grenar på seniornivå har sedan länge sorterat under elitkommittén med sportchef och förbundskaptener. Såsom ett insteg inför nya organisation flyttades även juniorlandslagen i samma grenar från sektionerna till elitkommittén vid årsskiftet 2023/2024.

Gevärssektionen ansvarar/budgeterar under 2024 för följande:

EM/EC – 300 meter

JNM – 10/50 meter

EYLCH – 10 meter

Landslaget NM 6.5

Korthållslandslaget

Gevärssektionens funktionärer svarar gärna på frågor kring de landslag och de verksamheter som vi ansvarar för, men inte de verksamheter som vi inte har möjlighet att styra över.

Gevärssektionen har fortsatt en tajt dialog med förbundskapten och juniorlandslagsledare, men vi styr inte över den verksamheten.

Mikael Svensson 24-04-16