Uppdaterade internationella gevärsregler

ISSF reglemente 7 kap. (Gevär) har fått några uppdateringar med definitioner och lite uppdaterade mått.
Svensk översättning är publicerad.

7.4.2.1 har bytt namn till definitioner och där finns beskrivning och bild av de olika delarna för 300m standardgevär och luftgevär.

Vikter har bytt till kapitel 7.4.2.2, texten är uppdaterad och bild har lagts till.

7.4.4.2 Avståndet från kornringens centrum till pipans centrumlinje har ökats från max 60 till 80 mm och framstockens djup har ändrats från max 120 till 140 mm. Två mått avseende vikter har lagts till.

7.5.8.7 Hälskyddets tjocklek har ändrats från max 10 till 20 mm.

7.5.8.8 Om materialet i kepsen eller skärmen är mjukt får det ligga emot dioptern.

Reglementet hittas under startsidan för förbundet och Tävlingsverksamhet/Reglementen

Bo Ohlsson 22-12-23