Huvudpartners

  • Lapua

  • Craft

  • Svenska Spel

Tävlingslicens

Vad är tävlingslicens?

Tävlingslicensen är en obligatorisk individuell avgift för alla skyttar fr.o.m. det år man fyller 15 år och deltar i tävling inom Svenska Skyttesportförbundet där två eller flera föreningar deltar, med vissa undantag* i Allmänna bestämmelser 1.1.1. Deltagande i skytte utan tävlingsarrangör (träning, prova-på mm) kräver inte tävlingslicens.

Tävlingslicensen gäller för ett kalenderår (1 januari-31 december), den 1:a november varje år öppnas det upp för köp av nästkommande års tävlingslicens.

För den som deltar i någon form av Riksmästerskap eller SM gäller krav på tävlingslicens fr.o.m. det år man fyller 13 år.

Det är skyttens ansvar att ha giltig (betald) licens vid tävling. Saknas licens kan disciplinpåföljd utdelas - varning, diskvalifikation.

För att få tillgodoräkna sig ett resultat i respektive grens rankingsystem krävs giltig tävlingslicens.

Arrangören av en tävling får i underlagen från IndTa uppgift på skyttarnas innehav av tävlingslicens. Något fysiskt bevis på innehav av tävlingslicensen utfärdas inte, men har licensen betalts kort tid före en tävling rekommenderas att ta med en kopia på inbetalningen.
Saknas licensen vid anmälan till tävling får anmälaren ett meddelande om det direkt i IndTa, men observera att anmälan går igenom och att licensen måste betalas innan matchstart.

För skyttar som på egen bekostnad och planering deltar i tävlingar utanför Sverige gäller tävlingslicensen som sanktion för deltagande. Se Tävla utomlands.

Vad krävs för att få tävlingslicens?
Du ska:

  • vara medlem i en förening som är medlem i Svenska Skyttesportförbundet.
  • finnas registrerad med fullständigt personnummer i föreningens medlemsregister i IdrottOnline, och därmed ha tilldelats ett IID-nummer.
  • ha Skyttekort för den gren/de grenar du vill tävla i.

 

Köpa tävlingslicens

Enskild skytt kan köpa licens till sig själv medans föreningens administratör kan köpa licens till alla föreningens medlemmar.

Vad kostar tävlingslicensen?
Årskostnaden för tävlingslicensen är kopplat till din ålder.
En tävlingslicens kostar 300 kr från och med året du fyller 22 år. Från och med året du fyller 15 år till och med året du fyller 21 år kostar en tävlingslicens 150kr.

Avgiften för tävlingslicensen går oavkortat till den sektion man köpt licens inom (Gevär, Lerduva, Pistol eller Viltmål) och är en viktig inkomstkälla för sektionens arbete.

Såhär betalar du för din tävlingslicens

Tävlingslicens köps via Tävlingskalender (IndTA).

Logga in i Tävlingskalendern och klicka på ditt namn längst upp till höger, klicka sedan på fliken ”Licenser” och därefter "Köp Skyttekort eller licens". Betalningsalternativen är Swish och kortbetalning.

Det är även möjligt att betala med Swish/bankgiro som tidigare men detta ger en handläggningstid.
Ange i båda fallen ditt IID-nummer eller personnummer samt den sektion (Gevär, Lerduva, Pistol eller Viltmål) du löser tävlingslicens för.

  • Swish: 123 404 05 15
  • Bankgiro: 834-7718

Föreningar som saknar möjlighet att betala med kort kan betala med faktura. Skicka ett mail till office@skyttesport.se med samtliga skyttars IID-nummer och födelseår samt sektion (Gevär, Lerduva, Pistol eller Viltmål) och föreningens namn och mailadress dit fakturan skickas. När utskickad faktura är betalad godkänner vi licenserna.
Självklart måste skyttarnas skyttekort redan finnas registrerade i tävlingskalendern.

 

*Undantag från kravet på tävlingslicens, Allmänna bestämmelser 1.1.1:
Svenska Ungdomscupen (luftpistol) och Skol-SM (gevär 6,5 och korthåll) samt på föreningsnivå: Skyttiaden (luftgevär), Värmlandsserien (kpist) och Svenska Dagbladets riksskyttetävling (gevär 6,5 och korthåll). Förbundsstyrelsen får godkänna undantag för andra rekryteringsarrangemang.

För AK4 gäller generellt undantag, då verksamheten baseras på samverkan med Hemvärnet.

 


Senast uppdaterad: 22-11-25