GDPR

Vi rekommenderar att du läser på om GDPR och sätter dig in i vad lagen innebär för dig - som privatperson, din förening och ditt distrikt.

GDPR gäller data som kan kopplas till en fysiskt levande person, och gäller förutom namn bl.a. personnummer, adress, resultatlistor och även foton inom EU.

Vad ska ni som förening/distrikt göra för att klara regelverket?
Hur ni hanterar punkterna nedan bör ni dokumentera för att säkerställa efterlevnad och uppföljning. 

  • Kontrollera vilka register ni har i verksamheten. I de register där det finns någon form av personuppgifter ska ni besluta om hur de ska hanteras, vilka uppgifter ni behöver och hur länge ni behöver dessa uppgifter. Vissa uppgifter behöver sparas en längre tid, medan annat kan försvinna tämligen omgående.
    Sedan ska ni också rensa registren regelbundet för att efterleva de tagna besluten.
  • Fatta beslut hur ni ska hantera mail till er officiella e-postadress.
    Vem får läsa dessa, hur ska ni hantera och spara mail med personuppgifter, när ska de raderas.
  • Rensa ert medlemsregister i IOL. Personer som lämnat föreningen och inte kommer tillbaka ska tas bort. När medlemmar betalar medlemsavgiften godkänner dom även att namn och personnummer skrivs in i medlemsregistret.
  • Ta för vana att alltid fråga innan ni tar bilder som ni tänkt publicera.
  • Om en föreningsmedlem begär att få alla sina personuppgifter borttagna ur registret måste föreningen meddela SvSF:s kansli så att borttagning kan ske från tävlingskalendern.

Alla föreningar behöver göra ett val i IdrottOnline
För att leva upp till GDPR behöver alla föreningar välja hur föreningens medlemsuppgifter ska visas för SvSF. De tre valen är:  Läs och ändra, Endast läsa och Nej.
Ni hittar inställningen under "Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter".

För att SvSF:s kansli ska kunna ge medlemmar och föreningar support rekommenderar vi samtliga medlemsföreningar att välja Läs och ändra. I annat fall begränsas kansliets möjlighet att hjälpa medlemmar och föreningar när de t.ex. vill ändra sin e-postadress för att kunna logga in i tävlingskalendern. 

Föreningens administratör hittar inställningarna under Administration och Inställning. Görs inga val är standardinställningen ”Nej”, att inga uppgifter visas för SvSF.

Hjälp och mallar
Riksidrottsförbundet (RF) tillhandahåller information som styrdokument, avtal, mallar, uppförandekod och FAQ på sin hemsida https://www.rf.se/personuppgifter

Ytterligare frågor?
Kontakta Svenska Skyttesportförbundets kansli på 08-699 63 70 eller office@skyttesport.se, eller IdrottOnline-supporten.


 

Senast uppdaterad: 22-09-05 av Administrator