Frivillig Försvarsorganisation

De frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) stärker Sveriges motståndskraft vid kris och krig. Svenska Skyttesportförbundet är en av dessa 18 organisationer som har en viktig roll i Sveriges beredskap och har i uppdrag att utbilda Skytteinstruktörer för Hemvärnet och Försvarsmakten.

Fler och fler samhällsaktörer efterfrågar organisationernas kunskaper och insatser för att stärka sin beredskap. I vår roll som FFO har SvSF i uppdrag att utbilda Skytteinstruktörer för Hemvärnet och Försvarsmakten. SvSF har utbildat riksinstruktörer som i sin tur har utbildat skytteinstruktörer. Dessa har sedan varit stöd till utbildningsgrupper vid ordinarie skjututbildning. Instruktörer har också varit försvarsmakten behjälpliga vid instruktörsutbildning avseende PSG 90 och AK5C.

Instruktörsutbildningen ger utbildning på AK4 och införlivar SvSF:s ordinarie skjututbildning "att träffa där man siktar" till försvarsmaktens grundläggande skjututbildning. Utbildningen syftar till att skytten själv ska ha förmåga att utveckla sitt skytte. SvSF har också varit delaktigt i framtagandet av nytt skjutreglemente för Försvarsmakten.

Skyttesporten som Frivillig Försvarsorganisation
I vårt arbete som Frivillig Försvarsorganisation följer SvSF Försvarsmaktens värdegrund Ö.R.A - Öppenhet, Resultat, Ansvar.

  • Öppenhet: Oavsett ålder, kön, religion, politisk uppfattning, sexuell läggning är alla välkomna i vår verksamhet.
  • Resultat: Genom att vara antagen och få stöd från Försvarsmakten som enskild, grupp eller organisation är du skyldig att synas och att verka för att nå de resultat som parterna satt upp.
  • Ansvar: Det är enbart den enskilde, gruppen eller organisationen som kan ta ansvar för sin genomförda handling/verksamhet.

Läs mer om de frivilliga försvarsorganisationernaDe frivilliga försvarsorganisationerna

De 18 frivilliga försvarsorganisationerna består av ideella föreningar med totalt ca. 350 000 personer som är engagerade på olika sätt.

Alla FFO:er har särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar. Organisationerna är självständiga, opolitiska och ideella sammanslutningar där styrelser och funktionärer väljs efter demokratiska principer. De är dessutom fristående i förhållande till varandra och till myndigheterna.


Försvarsmakten och MSB

Som medlem i SvSF kan du göra stor skillnad, både för samhället i stort och för dina medmänniskor. Läs mer om hur du tar steget och blir en del av Sveriges beredskap på www.msb.se/ffo

I broschyren Din insats är viktig för Sveriges beredskap kan du läsa om organisationernas betydelse för vår trygghet och hur du som medlem kan bidra till att stärka samhällets beredskap för kris och krig.

Ta steget, läs mer på:
frivilligforsvaret.se
msb.se/ffo
forsvarsmakten.se

Informationsmaterial:
Affisch – Din insats är viktig – Tryck A - A3
Affisch – Din insats är viktig – Tryck B - A3
Broschyr - Din insats är viktig

 


Senast uppdaterad: 23-12-01 av Richard Gardt