Tillval

Tillval - skjutlag eller höger/vänsterskytt
När tävlingen skapas kan man välja att lägga till olika val som skyttarna kan göra, eller information som underlättar administrationen.

Det är fritt att välja vilken information man vill ha in från skyttarna och man kan välja om den ska visas i csv-filen som tas ut för startlistor och återrapportering.

Det går att välja rullistor, fritextfält eller kryssrutor, och att ha det obligatoriskt.

Här visas en inbjudan där admin skapat tillval efter behov och använt olika fält.

Under *Önskat skjutlag kan man i detta exempel välja på de tider som arrangören valt.
*-tecknet visar på att det är ett obligatoriskt fält.

Se upp med möjligheten att välja maximalt antal anmälningar för ett tillval, t.ex. deltagare i ett skjutlag.
Denna funktion kan inte fullt ut hantera alla varianter som administratören sätter upp.


 

Senast uppdaterad: 22-11-07 av Magnus Thöresson