Landets och distriktens indelning

Svenska Skyttesportförbundet består av 20 specialdistriktsförbund (SDF) som i stort sett följer länsgränserna.

Vilket distrikt föreningen tillhör beror på vilken kommun föreningen har sin hemvist i. I SvSF Stadgar, bilaga 1 Distriktsindelning anges vilka kommuner som tillhör ett visst distrikt.

Läs mer om distriktens ansvarsområden

 


Inom pistolsektionen finns fler indelningar, bl.a i regioner.
Dessa finns här

 


När distrikt anges med en förkortning, i vilket sammanhang som helst, ska dessa förkortningar användas:

Blekinge, Bl
Dalarnas, Da
Gotlands, Go
Gävleborg, Gä
Hallands, Ha
Jämtland-Härjedalens, Jä
Norrbottens, No
Skånes, Sk
Smålands, Sm
Stockholms, St
Södermanlands, Sö
Upplands, Up
Värmlands, Vä
Västerbottens, Vb
Västergötlands, Vg
Västernorrlands, Vn
Västmanlands, Vm
Västsvenska, Vs
Örebro läns, Ör
Östergötlands, Ös

 


Senast uppdaterad: 23-05-15