Projektstöd IF Barn och Ungdom 2024-25

Riksidrottsstyrelsen beslutade 2019 om nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. Bland annat gjordes då Idrottslyftet om till Projektstöd IF. Detta stöd är, precis som tidigare Idrottslyft, endast riktat mot barn-och ungdomsidrotten.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025 - Läs mer här.

 


SvSF:s inriktningar på Projektstöd IF

Vad kan föreningen söka bidrag för?
Projektstöd IF är en satsning på svensk idrott för unga. Under 2024-25 kommer föreningar inom Svenska Skyttesportförbundet få möjlighet att  ansöka om medel för att genomföra projekt för att utveckla barn- och ungdomsverksamhet och för att skapa ett livslångt idrottande i förening. 
Svenska Skyttesportförbundet har valt att dela upp de sökbara delarna i tre olika projekt: 

Projekt för elektronisk markering är för er som arbetar med ett projekt där inköp av elektronisk tavla är en del av projektets utformning. Observera att detta bara går att söka om föreningen idag använder papptavlor som markering. Det ska alltså vara projekt som syftar till att starta nytt och inte redan har detta i sin ordinarie verksamhet.

Projekt för parainkludering är till för er som har en projektidé om hur er förening kan utveckla er parainkludering och få alla att känna sig välkomna och inkluderade. 

Projekt för utvecklingsverksamhet är för er som arbetar med ett projekt där er förening vill utvecklas för att attrahera fler skyttar och skapa en mer lärorik föreningsmiljö. Det ska alltså vara projekt som syftar till att förändra föreningens verksamhet som den ser ut idag.

Inkludering handlar om att känna sig delaktig i samhället. Idrotten är ett sätt att känna gemenskap
och delaktighet. Detta förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor. Det ger också
kunskap om varandras kultur, synsätt och ide om hur samhället kan se ut, vilket medför jämlikhet och
samförstånd. Tyvärr finns många trösklar som gör det svårt för många att vara med i gemenskapen som
föreningsidrotten erbjuder t ex funktionalitet. Därför vill idrottsrörelsen ytterligare stärka arbetet med mångfald och inkludering i föreningar. Detta är i linje med idrottsrörelsens nya strategiarbete: Livslångt
idrottande, Värdegrunden är vår styrka, Idrott i förening, Idrotten gör Sverige starkare.

Projekt kopplat till utbildning
är för er som har ledare eller andra inom föreningen som vill gå antingen SvSF:s utbildningar eller RF-SISU:s ledarutbildningar.

Ni kan läsa mer om Skyttesportförbundets utbildningar genom att klicka här.

SISU:s utbildningar hittar ni information om här.

Hur görs ansökan?

Ansökan till till ett visst projekt görs via ett formulär i Idrottsmedelsmodulen som finns på föreningens sida i IdrottOnline. En medlem med inloggningsuppgifter kan fylla i ansökan, men endast ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig kan skicka in den. Därför måste dessa tre personer vara registrerade i systemet med respektive roll.

Ansökningsperioden för de olika projekten sträcker sig till den 15 oktober 2025.

Samtliga ansökningar kommer att besvaras oavsett utfall.   

Vad ska ansökan innehålla?

I ansökan beskriver ni projektet, vad bidraget ska användas till samt vad ni förväntar er av projektet. Observera att ett projekt inte bara kan innehålla inköp av utrustning utan detta måste vara kopplat till en aktivitet som sker i föreningens regi. 


Vilka bestämmelser finns det?

 • Allt arbete ska utgå från ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten Vill och Barnrättskonventionen. Vill ni läsa mer om detta hittar ni informationen genom att klicka här.
 • Projektstödet riktas mot barn och ungdomar i åldern 7-25 år.
 • Ni kan söka för 1- eller 2-årigt projekt.
 • Föreningen ska ha betalt årsavgift till SvSF och distriktet.
 • Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
 • Återrapportering av projektet måste ske och den ska göras i IdrottOnline. Söker man för 2-årigt projekt måste detta delrapporteras.
 • Föreningen måste redovisa LOK-stöd som påvisar utökad aktivitet under eller som en följd av projektet.
 • Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.
 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om: projektet inte genomförs enligt plan, kvitton eller annan ekonomisk redovisning inte lämnas in eller återrapporteringen inte genomförs.
 • Tidigare projekt måste vara redovisade för att föreningen ska kunna få ett nytt bidrag.

 

Vad händer om projektet beviljas medel?

 • Bidrag avseende utrustning utbetalas när föreningen skickat in en offert eller en faktura. Bidraget kan alltså betalas ut innan själva inköpet.
 • Bidrag betalas ut till det föreningskonto som står angivet i IdrottOnline och kan aldrig överstiga de faktiska kostnaderna för projektet.
 • För utrustning kommer ett treårigt avtal att skrivas. Syftet med detta avtal är att föreningen inte kan sälja materialet vidare under denna tid utan medgivande från SvSF.
 • Efter avslutat projekt avrapporteras det med en ekonomisk redovisning innehållande faktura med bifogat kontoutdrag på utbetalningen eller kvitto.
 • En skriftlig återrapport görs i IdrottOnline efter projektets slut, dock senast den 31 december 2024 eller 31 december 2025. 2 åriga projekt kommer att delrapporteras i slutet på 2024.Läs mer här: 
Riktlinjer Projekstöd IF – Barn- och ungdomsidrott 

Hur du gör en ansökan i IdrottOnline

Vill ni ha hjälp med er ansökan eller har ni andra frågor?
Kontakta SvSF:s föreningsutvecklare Alexander Carlsson eller Erika Öhrling

Alexander Carlsson23
Alexander Carlsson Föreningsutvecklare / RIG- och NIU-ansvarig
Erika Öhrling
Erika Öhrling Föreningsutvecklare
Senast uppdaterad: 24-04-10 av Alexander Carlsson