Ordföranden har ordet / President’s corner
Februari/mars 2024 

Hej skyttevänner

Det har varit en intensiv period för både förbundsstyrelse och kanslipersonal, med avslut och avrapportering av verksamheten under 2023 och med förberedelser inför förbundsmötet den 5 maj. I år blir förbundsmötet både speciellt och extra viktigt, då vi i styrelsen går fram med ett förslag på en förändrad organisationsstruktur. Det är ligger ett omfattande arbete bakom förslaget, från både sektioner, styrelse och kansli och vi hoppas och tror att detta kommer att bli bra.

Handlingarna inför förbundsmötet är publicerade på hemsidan - se handlingar till förbundsmötet 2024. Här finns våra propositioner samt en del förklarande bilagor.

Utöver detta bjuder undertecknad och min vice ordförande, Maggan Ekberg Emilsson, in till informationsträffar kring detta. Tid och datum för dessa är:

  • Söndag 7 april, 18.00- 19.00.
  • Onsdag 10 april,19.00- 20.00
  • Tisdag 16 april, 19.00-20.00

Samma information kommer att ges vid alla tre mötena, så anmäl er till den tid som passar bäst. Anmäl dig här. 

En Zoom-länk till mötet skickas ut till de som anmält sig, strax innan mötet. 

Johan Carlson
Förbundsordförande
BERTIL NILSSON
70 år
Lerduvesektionen

Jag är f.d. Egen företagare sedan 1978 och nu pensionär, men fullt aktiv i olika uppdrag inom bl.a. Regionpolitiken, och olika föreningar och inte minst vårt förbund. Jag är lerduvesektionens Ordf. och dess ledamot i förbundsstyrelsen, med olika uppdrag där.

Jag har varit lerduveskytt sedan 1968, och varit landslagsskytt i Nordisk trap flera gånger, varit grenledare i 10 år, var även ordf. i lerduvesektionen i slutet av 90-talet (Sportskytteförbundet), då jag även var ansvarig för Ol-grenarna.

Jag är gift med Siv och vi har tre barn, sju barnbarn och ett barnbarnsbarn, vi bor i villa på landet 1 mil utanför Gnosjö i Algustorp, med utsikt mot Isaberg. Jag är jägare och har en jämthund och en drever i hundstallet just nu, får se hur det blir framöver, när vargen nu etablerat sig även här nere med revir.

Ja, det var kort om mig, och jag ser fram emot att arbeta vidare för allt skytte i vårt land.MIKAEL SVENSSON
56 år
Gevärssektionen
 

Bor: I järnvägsknuten Alvesta mitt i Småland

Skyttebakgrund: Började som skytt i 11-årsåldern, först luftgevär, därefter korthåll och gevär 6.5. Var aktiv som skytt till jag var 24 år, är betydligt äldre än det idag. Har jobbat administrativt på alla nivåer och i olika styrelser. I dagsläget på föreningsnivå som kassör och på riksnivå som ordförande i Gevärssektionen. På riksnivån kom jag med i SkytteUO styrelse 1988, värvades 1998 över till dåvarande Sportskytteförbundet och vid sammanslagningen 2008/2009 blev jag först kassör och senare ordförande i sektionen. Satt under en period i valberedningen för FSR, så jag har provat på alla de tre ”gamla” gevärsorganisationerna.

Roll i styrelsen: En av två ledamöter utsedda från Gevärssektionen. Försöker dock i FS-arbetet att ha den stora ”förbundshatten” på istället för den lilla ”sektionskepsen”. Medverkar i ett antal arbetsgrupper, har suttit i RF anläggningsråd en period, såväl inom som utom förbundets verksamhetsram. Just nu är jag bl a med i uppstarten av i gruppen ”Hållbarhet” inom förbundet. Utanför själva förbundsarbetet har jag funnits med i tävlingsorganisationen för Swedish Cup i olika roller under hela den tävlingens existens.

Brinner för: Med tanke på att jag en gång startade i SkytteUO, så har jag alltid brunnit för att ungdomarna ska ha inflytande över sin verksamhet. I sektionsarbetet har jag alltid försökt ha en coachande roll för funktionärerna – inte minst de yngre – ska växa med uppgiften och ta för sig i arbetet. När de sedan vågar ge en ”armbåge” tillbaka om man är dryg, så har man lyckats!


FRIDA BÖRJESSON
19 år

Gevärsskytt i Ålems SkF/Sävsjö Skyttegymnasium

Mitt namn är Frida Börjesson och jag sitter i förbundsstyrelsen som ungdomsrepresentant! Jag bor och utbildar mig för tillfället i Sävsjö på skyttegymnasiet Aleholm (fjärde och sista året, tjiho!). I grunden är jag kalmarit med bas i Ålems SKF, där jag ägnat mig åt luftgevärs- och korthållsskytte i stort sett hela livet. På fritiden sysslar jag mest med musik - allt mellan skivsamlande och (högst amatörmässigt) basspelande. Är dessutom himla kär i min katt Harry!

Allra mest brinner jag för inkluderingsfrågor, och arbetar aktivt med att stärka detta perspektiv i alla sportens områden och arbeten. Sedan är självklart barn- och ungdomsidrotten en klar hjärtefråga!

Jag är ytterst tacksam för möjligheten att få vara med och utveckla skyttesporten framåt och ser riktigt mycket fram emot kommande verksamhetsår med förbundet!


CHRISTIAN ERLANDSSON
52 år

Gevärsskytt

 

Christian Erlandsson, 52 år boende i Stockaryd, Småland. (född Göteborg uppväxt i Berghem, Marks kommun.) Arbetar på Aleholmskolans RIG (Riks Idrotts Gymnasium) inriktning gevärsskytte 10m/50m.

Skjutit framförallt luftgevär från 10års ålder har en stor erfarenhet av 50m, 300m, fält, kpist nationellt likväl sportskytte 10m, 50m, 300m samt Paraskyttegrenar. Har även skjutit 10m luftpistol.

Ingått i FSR/Skytte-UO utbildningsorganisation av ideella ledare inom distriktet Älvsborg sedan -90 talet, är delaktig i utbildning av föreningsledare i nuvarande Svenska Skyttesportförbundet. 

Jag är direktvald ledamot i styrelsen med min ingång av utbildningsfrågor, hållbarhet och inkludering av Parasport in i SVSF.

Är nyvald ordförande i Parasport Sveriges Idrottskommitté Sportskytte, har varit delaktig sedan 2009. Ledamot i Paralympiska utskottet som bereder beslut till Svenska Paralympisk kommittén gällande aktuella idrottsutövare till kommande Paralympics. Tävlingsledare för luftgevär vid kommande Swedish Cup 2024.


EMMA WALLERSTRÖM
26 år

Gevärsskytt

 

Bor: I ett mysigt litet radhus i en förort till Stockholm
Roll i styrelsen: Jag sitter på ett av Gevärssektionens mandat 

Jag har suttit i båda Gevärssektionen och Förbundsstyrelsen i två år, vilket i de här kretsarna är en ganska kort tid. Min skyttebakgrund är gevärsskytte och då framförallt nationellt korthåll. Traditionsenligt började jag med luftgevär som sexåring men bytte snart ut det till korthåll och senare även 6.5. Min ingång i styrelsearbetet inom skyttet blev en motion som jag skickade in om skjuttider i korthållsfält. Tidigare har jag varit styrelseaktiv inom ett politiskt parti, en universitetskår och Sveriges förenade studentkårer. Min erfarenhet från andra organisationers struktur och smarta lösningar är något jag försöker ha med mig in i styrelsearbetet. Jag brinner lite extra för breddskyttet och att försöka stötta våra föreningar i deras arbete. Som jurist får jag nog även ärligt erkänna att jag också brinner lite för att strukturera upp och granska styrdokument.SARA LINDAHL
51 år

Pistolskytt

Ledamot utsedd av Pistolsektionen.

Skjutit pistol sedan 1992, tog jägarexamen några år före det. Jagar inte längre men har tävlat på allt från klubbnivå till landslag. 

Jag vill se mer samarbete mellan grenar. Tävlingar där gevärsskyttar och pistolskyttar står sida vid sida. Vi har också mycket att vinna på ökat samarbete i de delar av träning som är gemensam, i att samsas om de anläggningar vi behöver för Skyttesport, att göra gemensam sak i tillståndsfrågor och i hantering av bly.


 

Johan Carlson Inomhus
Johan Carlsson Ordföranden
Senast uppdaterad: 24-04-05 av Richard Gardt