Ordföranden har ordet / President’s corner
September 2023


Hej skyttevänner!

Till att börja med vill jag gratulera aktiva och ledare till fantastiskt väl genomförda tävlingar under sommaren. Vi har skördat stora framgångar på ett antal internationella mästerskap. Grattis, alla!

Utöver det ordinarie nyhetsflödet om det idrottsliga kommer vi, förbundsstyrelsen genom mig som ordförande, fortsättningsvis försöka ge en kort sammanfattning av vad som sker på förbundsnivå och i styrelsen. Syftet med detta är att ni som medlemmar ska få lite mer direkt information om vad vi håller på med. Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden, de flesta digitala (något vi faktiskt började med strax innan pandemin), men vid några tillfällen per år ses vi fysiskt för att arbeta med de lite större frågorna.

Den 8-9 september hade vi det andra fysiska styrelsemötet med den styrelse som valdes vid Förbundsmötet i maj. Det första var i juni och där var syftet att den nya styrelsen skulle få lära känna varandra lite bättre. En hel del nya ansikten, men även en del som varit med länge men haft andra roller i förbundet. Vi ska försöka rulla ut lite presentationer av de olika styrelsemedlemmarna allteftersom.

Sedan ganska länge har styrelsen samlats varje år i september för en arbetshelg som innebär startskottet för planeringen av nästkommande verksamhetsår. Detta år hade vi dock även en annan stor punkt på dagordningen. Som säkert många av er redan vet påbörjade vi för en tid sedan en översyn av vår organisation, från förbundsstyrelse till och med sektionsnivån. Arbetet pågår för fullt och ingenting är ännu beslutat. En mindre arbetsgrupp har hittills jobbat med att ta fram bakgrund och med att förbereda en del, men nu är sektioner och resten av förbundsstyrelsen också i full gång med detta. Fram till Skytteforum i november kommer vi att ha digitala informationsträffar med distrikten och under själva Skytteforum kommer organisationsöversynen att vara en av de stora punkterna. 

Närmast på agendan för mig som ordförande är annars Europeiska skyttekonfederationens (ESC) generalförsamling i Baku Azerbajdzjan, där Svenska skyttesportförbundet kommer att representeras av vår förbundschef, Jonas Edman och undertecknad.

 

Johan Carlson
Förbundsordförande


 

Johan Carlson Inomhus
Johan Carlsson Ordföranden
Senast uppdaterad: 23-09-14 av Richard Gardt