Olika inloggningar

Inloggningar till de olika system som SvSF använder styr vilka rättigheter användaren har att göra olika uppgifter. Här listas frågor kansliet har fått ang olika inloggningar och kopplingar till system.

 

IdrottOnline - (IOL)  föreningarnas verksamhetssystem.

IdrottOnline(IOL) är ett medlemsregister där endast föreningens administratör lägger in och tar bort medlemmar. Föreningen måste aktivera skytten som aktiv i Skyttesport, ange en mailadress och skriva in hela personnumret för att vara sökbar i tävlingskalendern och för att kunna få godkänd tävlingslicens och skyttekort. Administratören ger medlemmen det IIDnr som skapas när ny medlem sparats. En medlem loggar aldrig in här.

Tävlingskalendern(IndTA)
Inloggning skapas genom att ange email adress. En länk skickas till inkorgen innehållandes en länk. På sidan som öppnas ska ett lösenord väljas och sedan kan man logga in. Här kan skytten se vilka föreningar man är med i, skyttekort, tävlingslicens, anmälda tävlingar, ranking mm.
Läs mer - så skapar du inlogg i tävlingskalendern/IndTA här 

Problem att skapa inloggning IndTA?
Om det inte går att skapa en inloggning beror det troligtvis på att mailadressen inte stämmer eller att inte hela personnumret inte är inskrivet i IOL. Kontakta kansliet eller din förening för att ändra den. Det kan även bero på att skytten inte är satt som aktiv i Skyttesport i IOL. Här måste föreningen kontaktas. 

En familj kan ha samma email till flera familjemedlemmar och i dessa fall måste ett personnummer tillsammans med en mailadress användas för att skapa inloggning. Kontakta kansliet för hjälp om ni har problem.

Varför syns bara en förening?
Om skytt är medlem i flera föreningar men bara en syns i IndTA beror det på att medlemmen inte är satt som aktiv i skyttesport eller att föreningen inte lagt in medlemmen i IOL.

Utbildningsportalen
för att skapa en inloggning i Utbildningsportalen så måste IIDnr finnas samt en email. Båda uppgifterna måste även finnas i IOL. När prov är gjort så skickar kansliet ut ett mail till den i IOL registrerade mailadressen om att prov är godkänt tillsammans med ett certifikat.


 

Senast uppdaterad: 22-09-10 av Richard Gardt