Förbundsstyrelse

Post till styrelsen skickas till Svenska Skyttesportförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Johan Carlson Inomhus
Johan Carlsson Ordföranden
Margareta Ekberg
Margareta Ekberg Emilsson Vice Ordföranden
Janine Kettels
Janine Kettels Vice Ordförande, internationella relationer
RIG Christer Erlandsson
Christian Erlandsson Ledamot
Lars Erik Bjuhr
Lars Erik Bjuhr Ledamot
Spännar Mats Eriksson
Spännar Mats Eriksson Ledamot
Mikael Svensson
Mikael Svensson Representant för gevärsektionen
Erika Lannstrom
Erika Lännström Ungdomsrepresentant
Frida
Frida Börjesson Ungdomsrepresentant
Emma Wallerstrom
Emma Wallerström Representant för gevärssektionen
Sara Lindahl Representant för pistolsektionen
Mattias Thomsson
Mattias Thomsson Representant för pistolsektionen
Hellen Andersson
Hellen Andersson Representant för lerduvesektionen
Bertil Nilsson Cr 2
Bertil Nilsson Representant för lerduvesektionen
Mats Larsson Representant för viltmålssektionen
Gunilla Flyckt Representant för viltmålssektionen