Huvudpartners

  • Lapua

  • Craft

  • Svenska Spel

Miljö och Säkerhet

Extraordinär Händelse

För att skyndsamt kunna fatta beslut, och därmed åtgärder, vid en Extraordinär Händelse har Svenska skyttesportförbundet skapat en handlingsplan.

Denna bör ingå i alla föreningars arbete för ökad säkerhet.

Du hittar handlingsplanen här


 

Senast uppdaterad: 22-09-05 av Administrator