Försäkringar för föreningar

Som enskild medlem och som förening i Svenska Skyttesportförbundet har man ett visst grundläggande försäkringsskydd. Huvudmomenten är Ansvar och Olycksfall. Premien betalas av SvSF eller Riksidrottsförbundet.

 

SvSF:s försäkringar hos försäkringsbolaget Svedea

Ansvarsförsäkringen ger ett försäkringsskydd för en förening eller ett distrikt som innehavare av skjutbana och arrangör av tävlings- eller övningsskjutning. Försäkringen omfattar också medlemmar, rekryteringsskyttar och gästande skyttar. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som kan åläggas enskild skytt på grund av skottlossning. För kategorin medlemmar gäller försäkringen även utomlands. En viktig förutsättning är att skytteverksamheten ska ledas av en funktionär som utsetts av styrelsen eller att enskild träning sker med styrelsens godkännande.

Olycksfallsförsäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under tävling eller skytteträning inom eller utom landet. Även gruppresa till och från aktiviteten omfattas av försäkringen. Försäkrad är medlem, rekryteringsskyttar, funktionärer och gästande skyttar samt ledare. Olycksfallsförsäkringen gäller även vid övrig planerad ungdomsverksamhet t.ex. konditionsträning och innebandy.

Riksidrottsförbundets (RF) grundförsäkring hos Folksam

RF:s Grundförsäkring ger alla föreningar och andra organisationer anslutna till RF ett grundskydd. Försäkringsskyddet omfattar momenten Ansvar idrottslig verksamhet, Förmögenhetsbrott, Rättsskydd, Patient samt Olycksfall och Kris för ledare, funktionärer och domare. Här ska noteras att olycksfallsförsäkringen inte omfattar tävlingsaktiva utan enbart ideella ledare och andra funktionärer. 
Läs mer här

Utökad försäkring som täcker egendom etc.

Ovanstående försäkringar omfattar inte egendom som fastigheter, lokaler, vapen eller andra inventarier. Sådan försäkring måste föreningen teckna själv. Detsamma gäller även då föreningen har anställd personal. Folksam kan lämna offert på sådan försäkring. 
Läs mer här

Landslagsuppdrag

Skyttar och ledare som är uttagna till landslag och som då officiellt representerar SvSF, har en speciellt reseförsäkring hos Svedea. Skyttar som på eget initiativ och egen bekostnad deltar i olika internationella tävlingar omfattas inte av detta speciella försäkringsskydd även om SvSF givit sanktion för deltagande.

Som framgår av ovanstående finns viss dubbelförsäkring. I försäkringsbolagens villkor regleras hur detta ska hanteras vid eventuell skada. Om Du vill ha mer information om försäkringar kan Du vända Dig till SvSF:s kansli. Kontaktuppgifter hittar du här.


 

Senast uppdaterad: 22-12-15 av Richard Gardt