LOK-stöd

Föreningen kan ansöka om LOK-stöd, statligt lokalt aktivitetsstöd, för sin verksamhet med barn och ungdomar i åldern 7–25 år och personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Det är möjligt att ansöka om LOK-stöd två gånger om året i IdrottOnline (IOL). LOK-stödet baseras på de aktiviteter och närvaroregistreringar som föreningen registrerat i IOL.

Aktivitetstillfälle

Aktiviteterna behöver vara gemensamma och ledarledda med minst tre st deltagare som är bidragsberättigade.

Närvaroregistrering

Föreningen behöver närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt i IOL innan ansökan skickas in. Registreringen kan göras direkt i IOL, med RF:s app för LOK-stödsregistrering eller i föreningsadministrativa system är integrerat med IOL, t.ex. Svenskalag.se.

Läs mer om LOK-stödet

 


Senast uppdaterad: 23-05-12 av Eric Wallberg