Anmäla/ta bort skytt

Enskild skytt kan anmäla och avanmäla sig själv.
En föreningsadministratör kan anmäla och avanmäla skyttar i den egna föreningen.

Tävlingens administratör kan anmäla/avanmäla alla skyttar som finns i någon förenings medlemsregister, även efter att en tävling genomförts.

Tips:

  • Många skyttar är medlemmar i flera föreningar, kontrollera att rätt förening är vald.
  • När anmälningen skickas in kontrolleras om skytten har tävlingslicens. Saknas den går anmälan ändå igenom och licensen kan betalas innan tävlingsstart. Saknas licensen vid tävlingens start kan arrangören neka skytten att starta. Är licensen betald tätt inpå tävlingen bör skytten kunna visa upp kvitto på betalningen.

Anmäla dig själv.
Logga in i IndTa och sök upp den tävling du vill delta i.
Klicka på ”Anmäl dig”. Har du inte loggat in öppnas inloggningssidan.
Under ”Lägg till person att anmäla” söker du personen med namn eller IID-nummer.
Markera personen och tryck på ”Lägg till”. Fönstret för tävlingen öppnas.
Fyll i de uppgifter som efterfrågas.
Klicka på ”Skicka in anmälan”.

Anmäla flera skyttar som föreningsadministratör
Logga in i IndTa och sök upp den tävling du vill anmäla skyttar till.
Klicka på ”Anmäl deltagare”. Har du inte loggat in öppnas inloggningssidan.
Under ”Lägg till person att anmäla” söker du personen med namn eller IID-nummer.
Markera personen och tryck på ”Lägg till”. Fönstret för tävlingen öppnas.
Fyll i de uppgifter som efterfrågas.
Klicka på ”Lägg till” för att upprepa med alla skyttar du vill anmäla.
När du är klar klicka på ”Skicka in anmälan”.

Avanmäla sig/skytt från tävling
Gör enl ovan - logga in, sök tävling och tryck på ”Anmäla dig/Anmäl deltagare”.
Sök ditt/skyttens namn. Är skytten redan anmäld ändras knappen ”Lägg till” till ”Ta bort”.
Klicka på ”Ta bort” och sedan på ”Skicka in anmälan”
En föreningsadministratör kan göra detta för alla som den har anmält.
Avanmälan kan ske så långe som anmälningstiden är öppen, efter det kan tävlingsadministratören göra det.


 

Senast uppdaterad: 22-11-08 av Magnus Thöresson