Sverige - fullvärdig medlem i Nato

En historisk dag – Sverige har blivit säkrare och Nato starkare. En dag då Försvarsmaktens uppdrag förändras i grunden vilket även påverkar oss som frivillig försvarsorganisation. 

I samma stund som medlemskapet inträffade omfattas även Sverige av försvarsgarantier och plikter enligt Atlantfördragets artikel 3 för nationellt försvar och artikel 5 för det kollektiva försvaret.

En bra dag – men också fortsatt hårt arbete för att fullt ut integreras i Nato gemensamma försvar och för de starka krigsförband som krävs – för Sverige och för Nato.

Det är också en dag då Försvarsmaktens uppdrag förändras i grunden. Om detta kan du läsa i den Dagorder ÖB Micael Bydén delgett inom Försvarsmakten.

Läs ÖB:s Dagorder här


 

Richard Gardt 24-03-08