Inbjudan: Digitala föreläsningar i idrottspsykolog med Andreas Claeson

SvSF bjuder in till digitala föreläsningar i idrottspsykologi med Andreas Claeson, idrottspsykologisk rådgivare, med start onsdagen den 19:e april kl. 19.00. Utbildningen sker i Zoom, är kostnadsfri och riktar sig främst till tävlande skyttar.

SvSF erbjuder återigen de mycket uppskattade digitala föreläsningarna i idrottspsykologi som vi haft ett antal gånger tidigare under de senaste åren.

Innehållet är uppdelat i fyra steg med en föreläsning vardera.
Den första föreläsningen, Steg 1, är grundläggande och det rekommenderas att delta vid första tillfället för att kunna ta del av resterande steg på ett bra sätt.

Datum för föreläsningarna:

  • Steg 1: Onsdag 19:e april
  • Steg 2: Tisdag 2:a maj
  • Steg 3: Tisdag 16:e maj
  • Steg 4: Onsdag 31:e maj

Alla föreläsningar startar kl. 19:00.

 

Målgrupp: Främst tävlande skyttar. Det krävs inga förkunskaper. Endast medlemmar i SvSF har rätt att delta.

Anmälan: Senast 13:e april, anmäl er här.

Antal deltagare: Max 80 st + reserver, först till kvarn.

Plats: Digitala mötesverktyget Zoom, en länk till föreläsningarna med instruktioner kommer skickas ut någon dag före varje föreläsning.

Längd: Föreläsningarna är mellan 90 och 120 minuter.

Pris: Kostnadsfritt.

Övrigt: Föreläsningarna kommer inte spelas in pga. upphovsrätten.

 

Om Andreas Claeson

Andreas har en fil.kand. i idrottspsykologi med tillhörande kurser i tillämpad idrottspsykologi. Han är grundutbildad KBT-terapeut (steg 1). I över femton år har han arbetat med idrottspsykologi och bland annat varit anställd som idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrottsförbundet Elitidrott i åtta år. Idag driver Andreas driver sin egen praktik och anlitas bland annat av RF, SOK, flera specialidrottsförbund och föreningar men också en del företag inom näringslivet.

 

Digitala föreläsningar i idrottspsykologi

De digitala föreläsningarna består av fyra steg som man bör genomföra i nummerordning då delarna delvis bygger på varandra. Kursen grundar sig i metoderna Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance Commitment Therapy (ACT), som är det arbetssätt som både Riksidrottsförbundet och andra idrottsorganisationer i Sverige och utomlands baserar det idrottspsykologiska arbetet på.

De fyra stegen är:
Steg 1 – Baskunskaper
I denna del kommer vi att prata om grunderna i idrottspsykologi. Du kommer lära dig mer om tankar, känslor och beteenden, hur de hänger ihop med varandra och hur de är relaterad till prestation. Du kommer att lära dig grunderna i ACT och hur denna approach kan vara fördelaktigt i samband med idrottsprestation och hälsa. Slutligen introduceras ett verktyg som hjälper dig med att analysera utmanande situationer du möter i ditt idrottande.


Steg 2 – Motivation
Vid detta tillfälle kommer vi diskutera begreppet motivation. Vad är det som motiverar dig i ditt idrottande, hur skulle du kunna öka din motivation? Därefter introduceras ett område som är viktigt för motivationen, nämligen värden. Du kommer att få utforska dina värden kopplat till din idrott, och sedan jobba vidare med hur dessa värden kan guida dig i vardagen och skapa motivation, men även hur de kan hjälpa dig att hantera utmanande situationer i ditt idrottande. Avslutningsvis kommer vi att belysa vikten av att sätta mål.


Steg 3 – Koncentration
I tredje delen kommer vi att lära oss mer om koncentration. Förmågan att kunna vara ”här och nu” och inte dra iväg med tankarna är avgörande för både prestation och välbefinnandet. Du kommer att få tips kring hur du kan träna på att bli bättre på just det. Sedan kommer vi att diskutera hur vi kan förhålla oss på ett fördelaktigt sätt till de negativa tankar som ibland kan dyka upp i utmanande situationer.


Steg 4 – Nervositet

I sista del kommer vi att prata om känslor som kan dyka upp i idrottssammanhang. Två av de mest vanligt förekommande känslor för skyttar är nervositet och irritation. Vi kommer att belysa hur vi kan se på våra känslor och framförallt diskutera hur vi på bästa sätt hanterar sådana känslor så de inte står i vägen för våra handlingar.

 

Varmt välkomna till utbildningen!

Eric Wallberg 23-03-30