En livräddande insats som behöver din hjälp

Bli blodgivare idag och bidra till att rädda liv. Din insats är ovärderlig för att upprätthålla blodlagret och säkerställa att livsviktigt blod alltid finns tillgängligt.

Bli blodgivare idag och bidra till att rädda liv. Besök blodgivarna.se för att registrera dig och få mer information. Din insats är ovärderlig för att upprätthålla blodlagret och säkerställa att livsviktigt blod alltid finns tillgängligt.

Blod är en färskvara som ständigt behövs för att rädda liv vid förlossningar, trafikolyckor, hjärtoperationer och cancerbehandlingar. I Sverige går det åt en påse blod varje minut, och årligen behöver cirka 100 000 personer blod. Då syntetiskt blod inte kan framställas, är vi helt beroende av frivilliga blodgivare.

Trots detta är endast 2-3 procent av den svenska befolkningen registrerade blodgivare. Blodbrist uppstår ofta, särskilt i storstadsregionerna där behovet är störst. Ett nationellt register för blodgivare och modernare testmetoder som NAT-testning kan öka säkerheten och tillgängligheten, vilket Socialstyrelsen nu utreder.

De utmaningar som blodlagret står inför inkluderar:

  • Minskning av antalet blodgivare på grund av pensionsavgångar och demografiska förändringar.
  • Ökat behov av blod på grund av en åldrande befolkning.
  • Ökad blodgruppsmissmatch på grund av migration.
  • Snabbare spridning av patogener och ökade blodgivarkarenser.
  • Kommande förbud mot mjukgöraren DEHP, vilket påverkar blodets kvalitet.

Socialstyrelsen arbetar på att stärka svensk blodverksamhet genom ett nationellt register, bättre organisering av blodverksamheten och en nationell produktion av blodkomponenter.

GE BLOD. RÄDDA LIV.


 

Richard Gardt 24-06-27