SvSF arbetar med nytt tävlingssystem

Svenska Skyttesportförbundet arbetar just nu med att ta fram SkytteTA, ett nytt tävlingsadministrativt system som med tiden ska komma att ersätta IndTA och i framtiden byggas ut med fler funktioner.

SkytteTA ska utöver tävlingsadministration i framtiden också hantera och samla information om medlemmar, utbildningar, ranking, tävlingslicenser m.m. Systemet kommer även ha stöd för betalning av startavgift till tävlingar och köp av tävlingslicens.

Vår befintliga tävlingskalender (IndTA) har med tiden blivit utdaterat då det bygger på gammal teknik som är kostsam och tidskrävande att uppdatera. Utöver det finns många önskemål om funktioner vi önskar lägga till som idag inte är möjligt.  

Istället kommer vi att lämna IndTA och samarbetet med de övriga specialförbunden för att bygga ett eget system i modern teknik som är mer framtidssäkert och anpassat för skyttesporten. Tills vidare kommer IndTA leva vidare tills vi är redo för en övergång till SkytteTA. SkytteTA kommer därefter att uppdateras löpande med ny funktionalitet under de kommande åren.

SvSF har tecknat avtal med Ardis AB som just nu arbetar med att utveckla SkytteTA. Ardis har sedan tidigare kännedom och bakgrund inom skyttesporten och ligger även bakom SkytteOnline som används för livevisning på internet.

Vid uppstarten av projektet var förhoppning att SkytteTA skulle lanseras vid årsskiftet men detta kommer tyvärr inte vara möjligt. I dagsläget är det för tidigt att säga när SkytteTA kommer lanseras. Under uppstarten kommer det köras parallellt med IndTA under en period.

Mer information om SkytteTA kommer löpande.

 

Föreningens integration till SkytteTA

För att föreningen och medlemmarna ska kunna ta del av SkytteTA behöver två olika inställningar i IdrottOnline (IOL) göras:

  1. Tillåt Skyttesport att se och uppdatera föreningens medlemsuppgifter.
    Inställningen kan bara ändras av föreningens huvudadministratörer i IOL. Om föreningen behöver hjälp med behörighet till huvudadministratörer kontaktar ni IdrottOnline Support, läs mer om att redigera huvudadministratör.
    Många föreningar tillåter redan detta eftersom det krävs för vår nuvarande tävlingskalender (IndTA).
  1. Aktivera integrationen till SkytteTA
    Inställningen kan ändras av de i föreningen som har följande roller i IOL: Klubbadministratör, Ordförande, Kassör, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

Dessa inställningar kan göras redan nu för att ni ska vara redo när SkytteTA lanseras.

Följ dessa instruktioner för att tillåta att medlemsuppgifter syns och aktivera integrationen till SkytteTA

Eric Wallberg 23-11-09