Stomprogrammet visar rekommenderade datum för mästerskaps- och kval-tävlingar samt andra intressanta nationella och internationella tävlingar.

Programmet sätts på hösten för kommande kalenderår och publiceras i samband med att det färdigställts. Dessa datum bör inte andra tävlingar i samma discipliner genomföras.
Programmet är en samproduktion med Svenska Pistolskytteförbundet vad gäller SM-dagar.

Stomprogram 2024 Ver2

Stomprogram 2023 (2022-11-09) (ändrat datum för bl.a. SM 25 o 50m)

Stomprogram 2022


 

Senast uppdaterad: 24-01-28