Våra discipliner

Grenarna i pistolskyttet passar många olika utövare - ungdomar, seniorer, veteraner.

Ungdomar från tidig skolålder skjuter luftpistol, från ca 15 år kan man börja med krutskytte och man kan sedan hålla på med skyttet i många år då det inte finns någon övre gräns för att delta.

För skyttar med olika funktionsnedsättningar är luftpistol en bra tävlingsform då den genomförs inomhus och med olika hjälpmedel för att hålla vapnet och för att se resultaten.

Skytte är till stor del en individuell sport. Men samarbete med tränare/ledare och andra skyttar är en tillgång för att nå framgång och gemenskap.

Pistolskytte sker också som lag med 2 eller 3 deltagare beroende på tävlingsklass samt som mixlag med en man o en kvinna i laget. Vid lagtävlingar räknas poängen samman för ett slutresultat.

Tävlingar sker på olika nivåer, mindre tävlingar som hemmaklubben arrangerar, tävlingar hos grannföreningen, via SM, VM och vissa grenar även OS. Men att tävla är inget krav, man skjuter efter eget intresse och sin egna anledning.Luftpistol,
10m, skjuts inomhus mot en 10-ringad tavla och pistolen drivs med komprimerad luft eller kolsyra och har en kaliber på 4,5 mm. En match är 40 eller 60 skott beroende på skyttens tävlingsklass. Skjuttiden för 60 skott är 75 minuter.Snabbluftpistol, 10m, skjuts inomhus. Med dagens teknik kan luftpistoler förses med magasin och tävlingsgrenar med korta tävlingstider genomförs. Grenen skjuts som snabbpistol men med något längre tider.Snabbpistol, 25m, är en utomhusgren med pistol i kaliber 5,6 mm mot fem snabbpistoltavlor. Varje serie består av fem skott mot fem tavlor där ett skott per tavla räknas. Tävlingen omfattar två omgångar om 30 skott med vardera två 8-sekundersserier, två 6-sek-serier och två 4-sek-serier.Sport- och Grovpistol, 25m, är båda utomhusgrenar med pistol eller revolver. Skillnaden är vapnets kaliber, 5,6 mm för sportpistol och 7,6 - 9,65 mm för grovpistol. Tävlingen består av 30 skott mot precisionstavla och 30 skott mot snabbpistoltavla. I snabbmomentet är tiden 3 sekunder per skott.Standardpistol, 25m, är en utomhusgren med pistol i kaliber 5,6 mm. Tävlingen består av tre omgångar mot precisionstavla där varje omgång består av fyra serier om fem skott och tiderna per serie är 150, 20 och 10 sekunder.Fripistol,
50m, är en utomhusgren mot en 10-ringad precisionstavla. Pistolen är i kaliber 5,6 mm och får endast laddas med ett skott i taget. Skjuttiden för 60 skott är 90 minuter.


 

Senast uppdaterad: 22-09-20 av Daniel Blomqvist