Idag släpps Skjutledarutbildningen

Nu finns utbildningen Skjutledare (säkerhet) i Utbildningsportalen. Skjutledare (säkerhet) är inriktad mot skjutledarens ansvar för säkerheten vid skjutning. Utbildningen säkerställer att vi genomför utbildning, träning och tävling på ett säkert sätt för utövare, åskådare och allmänhet.

SvSF erbjuder skjutledarutbildningen* för att föreningen ska känna sig trygg i sin roll som verksamhetsutövare och ansvarig för att skjutledaren har den kompetens som behövs för att leda skjutning. Utbildningen innehåller inte tävlingsregler och skjutkommandon som istället hänvisas till respektive sektions reglemente.

För att gå skjutledarutbildningen krävs följande:

 

* I de grenar och discipliner där begreppet skjutledare inte används likställs det med domare, tävlingsfunktionär, stationschef eller motsvarande.

 

Läs mer om skjutledarutbildningen.

Eric Wallberg 23-03-15