Skjutledare (säkerhet)

Skjutledarutbildningen säkerställer att vi genomför utbildning, träning och tävling på ett säkert sätt för utövare, åskådare och allmänhet. Utbildningen är inriktad mot skjutledarens ansvar för säkerheten vid skjutning. Tävlingsregler och skjutkommandon hänvisas till respektive sektions reglemente.

I de grenar och discipliner där begreppet skjutledare inte används likställs det med domare, tävlingsfunktionär, stationschef eller motsvarande.

Föreningen är verksamhetsansvarig vilket innebär att föreningen har skyldighet att ansvara för att skjutledaren har den kompetens som behövs för att leda skjutning. SvSF erbjuder därför skjutledarutbildningen för att föreningen ska vara trygg i sin roll som verksamhetsutövare. 

Föreningen behöver därför anmäla medlemmen som ska gå skjutledarutbildningen till SvSF. Medlemmen ges åtkomst till utbildningen i Utbildningsportalen efter att Skyttekorts- och Steg 1-utbildningarna är genomförda då de båda innehåller grundläggande delar i rollen som skjutledare. Efter genomförd utbildning tilldelas deltagaren rollen som skjutledare inom SvSF.

 

Föreningen vill anmäla en medlem till utbildningarna för skjutledare och instruktörer

Eftersom föreningen är verksamhetsansvarig behöver ordförande eller sekreterare anmäla föreningens deltagare via formuläret här nedanför. Efter anmälan kommer vi skicka mer information till deltagaren*.

Efter att utbildningen är genomförd skickas kursintyget till styrelsens kontaktperson som får förmedla det till deltagaren.

OBS! Formuläret gäller även för instruktörsutbildningen och om deltagaren ska få tillgång till denna. Instruktörsutbildningen är under framtagande, läs mer om Instruktör.

Uppgifter om styrelsens kontaktperson
Roll i styrelsen


Deltagarens uppgifter
Instruktörsutbildningen Ska deltagaren även verka som instruktör i föreningen och därmed få tillgång till instruktörsutbildningen?


*För att underlätta hanteringen bör deltagaren redan ha ett konto i Utbildningsportalen och genomfört Skyttekorts- och Steg 1-utbildningen.

 


Senast uppdaterad: 24-02-02 av Eric Wallberg