Instruktör

Instruktörsutbildningen är under framtagande.

Föreningen är verksamhetsansvarig vilket innebär att de ansvarar för sina instruktörer. Instruktörerna förmedlar och säkerställer att föreningens medlemmar har nödvändig kunskap om säker vapenhantering och skjutsäkerhet.

Möjligheten att utbildas till Instruktör erbjuds för att stötta föreningarna och deras instruktörer i detta viktiga arbete.* 

Instruktör består av de tre tidigare utbildningarna Skyttekortet, Steg 1 - Ledare och Skjutledare som alla är obligatoriska då de innehåller information som krävs för att vara instruktör i SvSF. Den avslutande Instruktörsutbildningen innehåller en beskrivning av instruktörsrollen samt en examination med frågor från de tre tidigare utbildningarna. Samtliga utbildningar genomförs i Utbildningsportalen, när de är genomförda tilldelas deltagaren rollen som instruktör inom SvSF.

För att kunna utbilda sig till Instruktör måste föreningens styrelse anmäla medlemmen att först gå Skjutledarutbildningen, efter att den är genomförd får medlemmen automatiskt tillgång till Instruktörutbildningen. 

 

Föreningen vill anmäla en medlem till skjutledar- och instruktörsutbildningen

Skjutledar- och instruktörsutbildningarna har ett gemensamt anmälningsformulär som ordförande eller sekreterare i föreningens styrelse fyller i. Anmälningsformuläret på sidan för Skjutledare (säkerhet).

 

*Enligt SvSF:s stadgar krävs det att nya föreningar som vill ansluta sig till SvSF har godkänd instruktör.

 


Senast uppdaterad: 24-02-02 av Eric Wallberg