Informationsträff med Svenskalag.se

Onsdag 26:e oktober kl. 18:00 hålls en digital informationsträff med Svenskalag där de presenterar sitt föreningssystem med anledning av att IdrottOnlines hemsidor stängs 1:a januari 2023.

Som vi berättat tidigare i en nyhet den 7:e april rekommenderar SvSF föreningssystemet Svenskalag i och med att IdrottOnline inte längre kommer erbjuda kostnadsfria hemsidor fr.o.m. 1:a januari 2023, för mer informationen se längre ner i denna nyhet.

Kostnadsfri digital informationsträff

Informationsträffen är samma som genomfördes tre gånger innan sommaren där Svenskalag presenterade sitt system. För att fler av våra föreningar ska få chansen att se Svenskalag har vi bokat in ytterligare en träff.

Tid och datum:

Informationen riktar sig till de föreningar som är intresserade av att veta mer om Svenskalags föreningssystem och berör främst de som ansvarar för hemsida, medlemsregister och kassör.

Träffen beräknas pågå i ca. 2 timmar.

 

Bakgrund till SvSF:s rekommendation av Svenskalag

I och med att Riksidrottsförbundet (RF) fr.o.m. 1 januari 2023 inte längre kommer erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund har Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) undersökt olika alternativ och valt att rekommendera Svenskalag.

 

Vad passar skyttesportföreningar bäst?

Vi har tittat på flera olika system och även haft samtal med ett antal leverantörer. Detta har resulterat i att SvSF väljer att rekommendera Svenskalag, som vi bedömer passar bäst för skyttesportföreningar.

Svenskalag erbjuder hantering av hela föreningens administration där bl.a. deras hemsidelösning är kostnadsfri.

SvSF och Svenskalag samarbetar med att informera och göra en övergång till Svenskalag så smidig som möjligt för de skyttesportföreningar som är intresserade.

För att få en första inblick i de tjänster som Svenskalag erbjuder har de tagit fram en kort presentation på www.svenskalag.se/skyttesport/

 

Kom ihåg! Att välja Svenskalag är förbundets rekommendation men givetvis inget som är bindande för föreningen. Alla föreningar kan fritt välja plattform för sin hemsida, det finns gott om tjänster för hemsidor och andra föreningsadministrativa system på marknaden.

Läs mer här

Richard Gardt 22-10-06