Pistol och Gevär: Inbjudan Föreningstränarutbildningar Öckerö och Falköping

21-22 januari bjuder Öckerö SF in till Föreningstränarutbildning i Pistol och Gevär på Öckerö Skyttecenter.

Helgen efter, 28-29 januari, arrangerar Västergötlands Skyttesportförbund samma Föreningstränarutbildning i Falköping.

Föreningstränarutbildningen riktar sig till ledare och tränare som vill utveckla sina kunskaper som tränare på föreningsnivå. 

Syfte: Vi vill med denna satsning ge möjligheten till så många som möjligt, att få en grund att stå på när det kommer till att träna både juniorer och seniorer. Men också att efter pandemin kunna träffas och nätverka.

Vem: Alla som vill gå utbildningen är välkomna att anmäla sig. Det spelar ingen roll om du är tränare/ledare redan idag och vill förnya/fördjupa dina kunskaper. Eller om du är helt ny.

Förkunskap: Skyttekort och Steg 1 – Ledare som hittas i Utbildningsportalen alternativt tidigare genomfört Biträdande Föreningstränare.

SvSF står för deltagarnas utgifter

Deltagarna kan efter utbildningarna söka bidrag via Projektmedel IF för kursavgift, resekostnad m.m.

Vid frågor kontakta: Alexander Carlsson, Föreningsutvecklare SvSF
08-699 63 75
alexander.carlsson@skyttesport.se

 

21-22 januari på Öckerö Skyttecenter

Arrangör: Öckerö SF

Var: Öckerö Skyttecenter

Datum: 21-22 januari 2023

Tidsschema (preliminärt):

 • Lördag
  • Samling 09:00
  • Lunch 13:00
  • Fortsatt utbildning 14:00
  • Middag 19:00
 • Söndag
  • Samling 09:00
  • Lunch 13:00
  • Avslutning 17.00

Kursavgift: 800 kronor (inkluderar material, måltider och eventuell övernattning på Öckerö Skyttecenter)

Kursledare: Lars Erik Bjuhr, Pistol och Christian Erlandsson, Gevär.

Anmälan: Via mail till le.bjuhr@telia.com

Kontaktperson: Lars Erik Bjuhr, 0705-18 32 33

 

28-29 januari i Falköpings lufthall

Arrangör: Västergötlands Skyttesportförbund

Var: Falköpings lufthall

Datum: 28-29 Januari 2023

Tidsschema (preliminärt):

 • Lördag
  • Samling 09:00
  • Lunch 13:00
  • Fortsatt utbildning 14:00
  • Mat och bowling 19:00
 • Söndag
  • Samling 09:00
  • Lunch 13:00
  • Avslutning 17:00

Kostnad: Västergötlands Skyttesportförbund står för samtliga kostnader för deltagare från Västergötland. Vi önskar att ni samåker så gott som möjligt. För de långväga som behöver boende kommer det ske på ett hotell i Falköping.

Deltagare från andra distrikt betalar 800 kronor exklusive boende som bekostas av deltagarnas föreningar, se ovan för ansökan om bidrag via Projektmedel IF.

Anmälan: Via mail till magdeburgsimon@gmail.com
I anmälan vill vi ha Namn, Förening, Kontaktuppgifter, Allergi, Ev. behov av boende. Anmälan behöver vara inne senast 14:e januari så att vi hinner boka in boende, mat m.m.

Kursledare: Lars Erik Bjuhr, Pistol och Christian Erlandsson Gevär

Eric Wallberg 22-12-20