Uppdatering av utbildningar

Under året pågår ett arbete med att uppdatera innehållet i flera av våra digitala utbildningar i Utbildningsportalen. Flera förändringar har redan gjorts och några större är nu på gång.

I slutet av förra året beslutades att Skyttekortet får större betydelse som grundläggande säkerhets- och introduktionsutbildning i skytte. Skyttekortet är nu också ett förkunskapskrav för att gå vidare till övriga ledar- och tränarutbildningar där deltagaren förväntas ha de kunskaper som gås igenom i de föregående utbildningarna.

Utifrån detta har innehållet och upplägget i flera utbildningar fått en översyn och uppdateras för att förtydliga och förenkla samt hålla dem aktuella. Här har också utvärderingar och förslag från er som tidigare gått utbildningarna vägts in, stort tack för ert bidrag!

 

Skyttekortet och Steg 1 - Ledare

De sektionsgemensamma delarna Skyttekort - Grundutbildning och Steg 1 - Allmän del har löpande uppdaterats för att få en bättre helhet och undvika att innehåll upprepas. Det har medfört att de förtydligats och förkortats något samtidigt som det varit förberedande för kommande utbildningar.

Skyttekortet har nu de mest grundläggande delarna medan Steg 1 är en naturlig fortsättning med mer fördjupningar.  

 

Skyttekort - Gevär och Ny i skytte

I och med att Skyttekortet nu är en introduktionsutbildning döptes vår tidigare Introduktionsutbildning om till Ny i skytte. I och med denna förändring beslutade Gevärssektionen att slå ihop Skyttekortets gevärsdel med Ny i skytte för att samla allt grundläggande i en utbildning.

De delar inom Ny i skytte som nu slagits ihop med Skyttekortet är:

  • Banskjutning Korthåll/50m och Gevär 6,5/300m
  • Fältskytte Korthåll och Gevär 6,5
  • Luftgevär/10m

Ny i skytte – Lerduvesektionen får just nu en översyn tillsammans med Skyttekort – Lerduva och Skyttekort – Field Target.

Den uppdaterade Skyttekort – Gevär är också anpassat utifrån den kommande nya Steg 1 – Gevär som ni kan läsa mer om nedanför.

Skyttekort – Gevär kommer uppdateras till den nya versionen under de kommande dagarna.

 

Steg 1 - Gevär

För tillfället används den tidigare utbildningen Biträdande föreningstränare i Utbildningsportalen. Denna kommer bytas ut mot den nya grenspecifika del för Gevär som tagits fram av Leif Steinar Rolland tillsammans med Gevärssektionen och kansliet. Det nya utbildningsmaterialet används just nu av Leif vid hans besök hos distrikt och föreningar där han håller utbildningar för barn- och ungdomsledare inom Gevär.

Den nya Steg 1 – Gevär beräknas publiceras i Utbildningsportalen i början av 2024.

 

Skjutledare

Skjutledarutbildningen har sedan lanseringen i våras fått mindre uppdateringar löpande och kommer i närtid uppdateras med fler förtydliganden och rättningar.

 

Läs med om SvSF:s utbildningar

Eric Wallberg 23-10-27